"; } if (!empty($error)) { $errorcode = file_get_contents($error_url); $replace = "##error##"; $errorcode = str_replace($replace, $error, $errorcode); echo $errorcode; exit; } $internalfields = array ("submit", "reset", "send", "filesize", "formid", "captcha_code", "recaptcha_challenge_field", "recaptcha_response_field", "g-recaptcha-response"); $message .= $eol; $message .= "IP Address : "; $message .= $_SERVER['REMOTE_ADDR']; $message .= $eol; $logdata = ''; foreach ($_POST as $key => $value) { if (!in_array(strtolower($key), $internalfields)) { if (!is_array($value)) { $message .= ucwords(str_replace("_", " ", $key)) . " : " . $value . $eol; } else { $message .= ucwords(str_replace("_", " ", $key)) . " : " . implode(",", $value) . $eol; } } } $body = 'This is a multi-part message in MIME format.'.$eol.$eol; $body .= '--'.$boundary.$eol; $body .= 'Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1'.$eol; $body .= 'Content-Transfer-Encoding: 8bit'.$eol; $body .= $eol.stripslashes($message).$eol; if (!empty($_FILES)) { foreach ($_FILES as $key => $value) { if ($_FILES[$key]['error'] == 0 && $_FILES[$key]['size'] <= $max_filesize) { $body .= '--'.$boundary.$eol; $body .= 'Content-Type: '.$_FILES[$key]['type'].'; name='.$_FILES[$key]['name'].$eol; $body .= 'Content-Transfer-Encoding: base64'.$eol; $body .= 'Content-Disposition: attachment; filename='.$_FILES[$key]['name'].$eol; $body .= $eol.chunk_split(base64_encode(file_get_contents($_FILES[$key]['tmp_name']))).$eol; } } } $body .= '--'.$boundary.'--'.$eol; if ($mailto != '') { mail($mailto, $subject, $body, $header); } header('Location: '.$success_url); exit; } ?> Singulis
Čerpejte ještě levněji s MOL Česká republika:
PARTNERSTVÍ
Po obdržení vaší žádosti ověříme členství v Singulis a následně na vámi registrovaný email odešleme formulář k vyplnění a podpisu pro MOL kartu s dalšími pokyny.
Speciální ceny pohonných hmot pro členy Singulis jsou vyhlašovány jednou týdně ( na začátku týdne ) společností MOL a budou vždy zveřejněny na nástěnce Singulis po přihlášení.
Vyhlášené aktuální ceny budou vždy platné pro daný týden na všech čerpacích stanicích MOL bez ohledu na ceny jednotlivých ČS.
Držitel karty získává navíc z každého litru provizi 0,80 Kč zpět do své peněženky Singulis.
© Singulis s.r.o. 2015 - Všechna práva vyhrazena
 
 
 
SLUŽBY - MARKETING
NAPIŠTE NÁM
POKLADNÍ SYSTÉMY (EET)
PLATEBNÍ TERMINÁLY
 
Výhody pro obchodníky
 
 
 
SLUŽBY - MARKETING
NAPIŠTE NÁM
POKLADNÍ SYSTÉMY (EET)
PLATEBNÍ TERMINÁLY
 
ŽÁDOST O MOL KARTU - DOBÍJECÍ
VÝHODY A SLUŽBY PRO PODNIKATELE
POMÁHÁME ČESKÉMU PODNIKÁNÍ

ZÍSKÁVÁME SPOLEČNĚ VÝHODY VELKÝCH ŘETĚZCŮ