© Singulis s.r.o. 2015 - Všechna práva vyhrazena
Výhody pro obchodníky
 
 
 
SLUŽBY - MARKETING
NAPIŠTE NÁM
POKLADNÍ SYSTÉMY (EET)
PLATEBNÍ TERMINÁLY
 
Click for new image
POKLADNY
LICENCE
DORUČOVACÍ ADRESA OBJEDNÁVKY
ípadné spory mezi Dodavatelem a Kupujícím, lze řešit mimosoudní cestou. Kupující může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například ČOI - Česká obchodní inspekce. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz. Než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, doporučujeme Kupujícímu nejdříve kontaktovat Booth.cz a vzniklou situaci vyřešit s e-shopem. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. V případě potřeby kupujícího text smlouvy přeložit do jiného jazyka, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
Vyplňují pouze plátci DPH
Zprostředkovatel: Singulis s.r.o., Podbabská 1112/13, Praha, 160 00, IČO 24221431, DIČ CZ24221431
Zastoupení pro dodavatele a provozovatele pokladen Smartsoftware s.r.o.
• Označuji vybraný produkt pokladny a licenci, kterou odesláním na email obchod@singulis.cz závazně objednávám.

• Odesláním této objednávky souhlasím s vystavením Zálohové faktury se splatností 10 dnů.

• Objednávka není platná, nebude-li Dodavatelem potvrzena, nebo vystavena Zálohová faktura.

• Zálohovou fakturu žádám zaslat na email, který v objednávce uvádím.

• Tato objednávka bude zpracována, po uhrazení Zálohové faktury.

• Odesláním této objednávky souhlasím s bezplatným a nezávazným členstvím v klubu Singulis s.r.o., s čímž souvisí i zpracování osobních údajů, které jsou nezbytně nutné pro dokončení objednávky.
Potvrzuji a souhlasím podmínkami této objednávky.*
(komplet bez paušálu)
OBJEDNÁVKA
Kontakt:

V pracovní dny od 10:00 do 17:00.

Telefon: +420 734 188 800

Email: info@singulis.cz
Singulis s.r.o.

Podbabská 1112/13
Praha 160 00

IČO: 24221431
DIČ: CZ24221431
© Singulis s.r.o. 2014 - Všechna práva vyhrazena.
Kontakt:

V pracovní dny od 10:00 do 16:50.

Telefon: +420 734 188 800

Email: info@singulis.cz
Singulis s.r.o.

Podbabská 1112/13
Praha 160 00

IČO: 24221431
DIČ: CZ24221431
OBJEDNÁVKA POKLADNY
POKLADNí SYSTÉMY